AquaMinerals zorgt voor vangnet bij incidenten afzet RWZI-slib

De 21 waterschappen produceren jaarlijks zo’n 1,25 miljoen ton RWZI-slib. Dit slib vindt haar weg naar verschillende verwerkers, deze verwerkingscapaciteit is in zekere zin afgestemd en daarmee in balans met het aanbod. Er kunnen zich echter incidenten voordoen waardoor aanbod en afzet niet meer in balans is. In die gevallen kan een sliboverschot ontstaan, het betreffende waterschap zal dan in een overspannen markt op zoek moeten naar opslag en/of verwerkingscapaciteit.

De waterschappen hebben nu de handen ineengeslagen en hebben een collectief plan opgesteld voor het incidenten- en calamiteitenmanagement. Een onderdeel van dit plan is het collectief regelen en dus beschikbaar hebben van een vangnet voor de opslag en verwerking van RWZI-slib in geval van incidenten. Het concept is simpel, door dit én collectief én vóóraf te organiseren worden veel kosten en transportkilometers bespaart in vergelijking met de situatie waarin dit tijdens of na een incident op stel en sprong moet worden geregeld. Daarnaast hoeft door deze collectieve aanpak dit slechts één keer goed te worden geregeld, in plaats van elk waterschap voor zich.

De waterschappen hebben deze rol voor de komende 2 jaren bij AquaMinerals belegd. AquaMinerals is deze rol niet vreemd, ze organiseert en beheert immers voor de drinkwaterbedrijven al jarenlang een soortgelijk vangnet voor de reststoffen van de drinkwaterproductie. Op 30 juni tekenden de Unie van Waterschappen en AquaMinerals een overeenkomst waarin deze ‘regierol’ wordt geregeld.

En ook leuk om te melden, de waterschappen zijn genomineerd voor de WOW-prijs voor hun ‘robuuste plan slibeindverwerking’. De hierboven beschreven samenwerking en regierol is een belangrijk onderdeel van dit plan. We geven graag een positief stemadvies, stemmen kan hier.

Zie hier het bericht van de Unie van Waterschappen