Cradle to Cradle Certified®

Cradle to Cradle Certified® (C2C) is een wereldwijd erkende maatstaf voor veiligere, duurzamere producten voor de circulaire economie. Fabrikanten en merken over de hele wereld vertrouwen op C2C-certificering als dé standaard voor producten met een positieve impact op mens en planeet. Om dit certificaat te behalen zijn onder andere de samenstelling van de calcietkorrels, de recyclebaarheid en sociale duurzame aspecten beoordeeld. Ook werd er per productielocatie gekeken naar het verbruik van energie, water en chemicaliën. Alle drinkwaterproductielocaties met calcietkorrels zijn gecertificeerd, dit zijn meer dan 50 locaties van de volgende drinkwaterbedrijven: Brabant Water, De Watergroep, Dunea, Evides, Oasen, PWN, Vitens, Waternet, Waterbedrijf Groningen, WMD en WML.