AqM behaalt ISO 22000-certificaat en mag nu aan voedingsindustrie leveren

AquaMinerals zet met Brabant Water een volgende stap in het hoogwaardig afzetten van calcietkorrels: beide partijen hebben het ISO 22000-certificaat behaald. Ze hebben dit gedaan op verzoek van een regionale klant die kansen ziet om gemalen calciet in te zetten in de voedingsmiddelenindustrie. Voor zover ons bekend is dit de eerste keer ter wereld dat een reststof uit de drinkwaterproductie gecertificeerd is voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie.

Kwalitatief is calciet uit de drinkwaterproductie een prima alternatief voor groevekalk, de partijen moesten echter nog wel aantonen dat de voedselveiligheidsrisico’s goed zijn geborgd, wordt voldaan aan de wet- en regelgeving en continu wordt gewerkt aan verbeteringen van de processen. Dat is nu gebeurd.

Om een dergelijk certificaat te verkrijgen moet worden aangetoond dat wordt voldaan aan strenge (veiligheids-) eisen. Dat is niet eenvoudig, maar Brabant Water maakt elke dag reeds kwalitatief zeer hoogwaardig drinkwater en is gewend te voldoen aan de strenge eisen uit de Drinkwaterwet. In het proces om te komen tot certificering maakte dit een groot verschil: de voedselindustrie, de certificeringsinstelling en het waterbedrijf snappen het belang van hygiëne en spreken ‘dezelfde taal’. AqM en een aantal drinkwaterbedrijven (Brabant Water, Vitens, WML) hebben eerder als het GMP+ certificaat gehaald, deze is nodig om aan de diervoedingsindustrie te mogen leveren en kent overeenkomstige eisen aan de (dier-)voedselveiligheid. Deze ervaringen maakte dat de samenwerking opvallend soepel en snel verliep.

Nu het certificaat is behaald kunnen we de markt verder ontwikkelen en zetten we wederom een stapje verder in het duurzamer inrichten van onze economie en samenleving.