Upcycling van reststoffen in de Franse watersector: drie belangrijke spelers bundelen hun krachten

Reststoffen van waterbehandelingsprocessen een tweede leven geven in Frankrijk en een bijdrage leveren aan de circulaire economie. Dat zijn de redenen waarom het Franse bedrijf Seitiss, een dochtermaatschappij van Strane Innovation, een samenwerking is gestart met de Nederlandse bedrijven AquaMinerals en Allied Waters.

Drinkwaterinstallaties worden ontworpen voor het produceren van water van hoge kwaliteit. Daarnaast kunnen reststoffen (of bijproducten) ontstaan. Veel voorkomende reststoffen van drinkwaterbehandelingsprocessen zijn ijzer, kalk en aluminiumhoudend slib evenals calcietkorrels. In plaats van deze materialen af te voeren, kunnen ze ook nuttig worden gebruikt in specifieke (industriële) toepassingen. Dit noemen we ‘upcycling’. Een belangrijke eis voor succesvol upcyclen is het juiste leveringsketenbeheer, inclusief kwaliteitsborging, het verzekeren van overvloed zowel aan de leveringszijde als aan de afnamezijde, het regelen van vergunningen en logistieke planning.

Op deze manier gaan duurzaamheid en economische levensvatbaarheid hand in hand. “We zijn erg blij dat we de watersector en nieuwe materiaalsynergieën aan ons productassortiment kunnen toevoegen. Op dit moment krijgen we al vrij positieve reacties vanuit de Franse markt. Deze samenwerking is een weg naar aanzienlijke verbetering van de duurzaamheid van de watersector in Frankrijk”, aldus Jean-Baptiste Quintana, directeur van Seitiss. Ronny Theune, CCO bij AquaMinerals, voegt toe: “Internationaal ervaringen delen levert een echte win-win situatie op en daarom kijken we uit naar deze samenwerking.”

De initiatiefnemers zijn overeengekomen dat een deel van de opbrengsten naar een fonds zal gaan voor het stimuleren van baanbrekend onderzoek en innovatie. “Het concept van constante innovatie zal zeker helpen bij verdere ontwikkeling van kansen in de markt”, zegt Hay Koppers, upcycling-specialist bij Allied Waters.

OVER HET TEAM

Seitiss SA (www.seitiss.com), onderdeel van Strane Innovation SAS (www.strane-innovation.com) en gevestigd in Parijs (Frankrijk), is gespecialiseerd in het upcyclen van materialen uit industriële restproducten. AquaMinerals (Nederland, www.aquaminerals.com) staat voor ruim 25 jaar ervaring in het upcyclen van uit de watersector afkomstige reststoffen. Allied Waters (Nederland, www.alliedwaters.com) is een vernieuwer die werkt onder het motto ‘drijvende kracht van de circulaire economie’.

Upcycling van reststoffen in de Franse watersector: Drie belangrijke spelers bundelen hun krachten