Inspiratie

Met trots presenteren wij hierbij ons nieuwe inspiratieboek.

Met reststoffen en teruggewonnen stoffen uit de watersector kun je nog zoveel mooie dingen doen en dat laten we hiermee zien. Wij vinden het belangrijk dat de reststoffen zo duurzaam mogelijk of zelfs volledig circulair worden ingezet. Het liefst zien we dat de drinkwaterbedrijven en waterschappen hun eigen of elkaars reststoffen hergebruiken. Als dat (nog) niet mogelijk is, kijken we naar toepassingen buiten de waterketen die zo circulair en duurzaam mogelijk zijn.

Laat deze uitgave u inspireren tot nog meer nieuwe ideeën voor toepassingen. AquaMinerals is altijd bereid om mee te denken en mogelijkheden te onderzoeken!