Deens drinkwater onthard met Nederlands circulair entmateriaal

Bij AquaMinerals zijn we voortdurend op zoek naar duurzame en innovatieve manieren om de reststromen die vrijkomen bij het zuiveren van water, te benutten. Onze missie: het transformeren van deze stromen van een ‘afvalprobleem’ naar waardevolle, circulaire bronnen. Dit doen we niet alleen voor Nederlandse drinkwaterbedrijven, maar inmiddels proberen we deze transitie ook internationaal te ondersteunen, met in Denemarken een bijzonder mooie ontwikkeling.

Het begon allemaal zo’n tien jaar geleden toen Deense drinkwaterbedrijven interesse toonden in de methode waarmee in Nederland drinkwater wordt onthard, namelijk korrelreactoren. Tevens toonden ze veel interesse in het AquaMinerals-model en de toepassingen die ze (toen al) had ontwikkeld voor de calcietkorrels uit dit onthardingsproces. Dit leidde tot een vruchtbare uitwisseling van technologie en kennis.

De afgelopen tien jaar stond in Nederland in het teken van de ‘calciet transitie’, in deze periode gingen veel waterproductielocaties over van het enten in de onthardingsreactoren op zand naar het enten op calciet. Dit betekende dat er steeds meer zandvrije calcietkorrels beschikbaar kwamen en daarmee ook meer toepassingsmogelijkheden voor het restproduct ontstonden. Eén van de meest aansprekende is wellicht het maken van nieuw entmateriaal, ofwel een 100% circulair product. Deze transitie werd over deze periode met veel interesse gevolgd door de Deense waterbedrijven, ze kozen echter enkele jaren geleden bij het starten van hun reactoren in eerste instantie voor het ontharden op zand, dit materiaal was eenvoudiger te verkrijgen en gaf op dat moment de meest operationele zekerheid.

Tot 2 jaar geleden werd het circulaire entmateriaal in een pilotfabriek in het Amsterdamse havengebied gemaakt. Van Zutven Feed Processing, onze partner in deze reis, bouwde een full-scale plant ter vervanging van de pilotfabriek en positioneert zichzelf als de hofleverancier van duurzaam geproduceerd en circulair entmateriaal. Vanaf medio 2023 wordt in hun zeer duurzaam ingerichte full-scale productiefabriek entmateriaal gemaakt en uitgeleverd aan een groot aantal drinkwaterproductielocaties in Nederland en België.

In november 2023 hebben we onze Deense collega’s welkom geheten in Nederland. Deze missie, bestaande uit diverse Deense waterbedrijven en adviseurs, kreeg een uitgebreide tour door de faciliteiten van Brabant Water en Van Zutven en bracht tot slot een bezoek aan het kantoor van AquaMinerals. Deze bezoeken boden een uitstekende gelegenheid om de inmiddels op schaal ingerichte ketens in de praktijk te laten zien en met elkaar van gedachten te wisselen over in hoeverre deze circulaire transitie in Denemarken kon worden gereproduceerd.

De conclusie was positief, de toegevoegde waarde van deze circulaire keten geldt ook voor Denemarken. Het is dan ook met groot plezier en trots dat we kunnen melden dat Van Zutven een tankwagenlading circulair entmateriaal heeft geleverd aan een drinkwaterbedrijf in Kopenhagen. Dit markeert een significante mijlpaal in onze voortdurende inspanningen om de waterzuiveringsprocessen niet alleen efficiënter, maar ook duurzamer te maken.

“Circulair werken is de kern van onze missie bij AquaMinerals”, aldus Olaf van der Kolk, directeur bij AquaMinerals. “Dit stopt niet bij de grens, het leveren van ons circulair entmateriaal aan Denemarken is een bewijs van onze toewijding aan deze missie en een teken van de vruchtbare samenwerking tussen de watersectoren uit beide landen.”

De Deense delegatie reageerde eveneens positief: “In februari ontvingen we van Van Zutven een levering van gemalen calciet als onderdeel van een initiatief om de duurzaamheid van ons onthardingsproces verder te verbeteren. In onze nieuwe waterzuiveringsinstallatie ‘Værket ved Gevninge’ zullen we de hele zomer een test uitvoeren met calciet als entmateriaal in plaats van zand.

Deze aanpak biedt mogelijkheden voor meer circulariteit, omdat calcietkorrels die tijdens het onthardingsproces worden geproduceerd, opnieuw kunnen worden gebruikt als entmateriaal.”

Bij AquaMinerals geloven we sterk in samenwerking en kennisdeling. Door nauw samen te werken met onze participanten, onderzoeksinstituten en dienstverleners, streven we ernaar om onze circulaire doelstellingen te realiseren en de waterketen als geheel te verbeteren.

Deze voortdurende samenwerking en de successen die we hebben geboekt, benadrukken onze toewijding aan duurzaamheid en innovatie. We kijken uit naar de toekomstige projecten en de voortdurende positieve impact die we kunnen maken op zowel het milieu, de continuïteit van de sector als de economie.