Digitalisering van de sigarendoos

In 1995 zag onze organisatie (toen nog Reststoffenunie) het levenslicht. Tien jaar later vormden we met vier man het personeelsbestand. Financiële administratie was eenvoudig en de digitalisering stond nog in de kinderschoenen – bij ons in elk geval. In die tijd was roken tijdens zakenlunches en op kantoor nog de gewoonste zaak van de wereld. Het sigarendoosje van de toenmalige bestuurder had nog een tweede functie: die van notitieblok. De afspraken die hij erop noteerde, werden op kantoor verwerkt in opdrachten en facturen. Het doosje moest dan natuurlijk wel voorhanden zijn, terwijl het zich dan eens in een andere jas en dan eens in een andere auto bevond. Kortom, een tijdige afhandeling liet soms te wensen over.

We groeiden in omzet en personeel en óntgroeiden het sigarendoosje. Een intensieve professionaliseringsslag volgde. Dat was geen sinecure: zoiets vraagt tijd en veel effort van alle medewerkers. In grote organisaties zoals een drinkwaterbedrijf zijn de werkzaamheden verdeeld over afdelingen; medewerkers zijn vooral bezig met hun eigen vakgebied. Zo niet bij AquaMinerals. De ‘specialist’ is tevens de ‘verantwoordelijke uitvoerder’.

Door de korte lijnen en het dagelijkse contact kunnen we snel beslissingen nemen. Alle informatie is inmiddels digitaal en voor iedereen toegankelijk. De klant is koning, dat is in 20 jaar niet veranderd. Om hen – zowel de aandeelhouders als de afnemers – goed te kunnen bedienen is een efficiënte kantoorautomatisering onontbeerlijk. Dat volstaat niet met de aanschaf van hard- en software, het vraagt onderhoud en beheer. Én de discipline om gegevens tijdig en correct in te voeren… Wat dat betreft eigenlijk niet anders dan in het tijdperk van het sigarendoosje.

Fred van den Heuvel
Financieel Manager

Digitalisering van de sigarendoos

In 1995 zag onze organisatie (toen nog Reststoffenunie) het levenslicht. Tien jaar later vormden we met vier man het personeelsbestand. Financiële administratie was eenvoudig en de digitalisering stond nog in de kinderschoenen – bij ons in elk geval. In die tijd was roken tijdens zakenlunches en op kantoor nog de gewoonste zaak van de wereld. Het sigarendoosje van de toenmalige bestuurder had nog een tweede functie: die van notitieblok. De afspraken die hij erop noteerde, werden op kantoor verwerkt in opdrachten en facturen. Het doosje moest dan natuurlijk wel voorhanden zijn, terwijl het zich dan eens in een andere jas en dan eens in een andere auto bevond. Kortom, een tijdige afhandeling liet soms te wensen over.

We groeiden in omzet en personeel en óntgroeiden het sigarendoosje. Een intensieve professionaliseringsslag volgde. Dat was geen sinecure: zoiets vraagt tijd en veel effort van alle medewerkers. In grote organisaties zoals een drinkwaterbedrijf zijn de werkzaamheden verdeeld over afdelingen; medewerkers zijn vooral bezig met hun eigen vakgebied. Zo niet bij AquaMinerals. De ‘specialist’ is tevens de ‘verantwoordelijke uitvoerder’.

Door de korte lijnen en het dagelijkse contact kunnen we snel beslissingen nemen. Alle informatie is inmiddels digitaal en voor iedereen toegankelijk. De klant is koning, dat is in 20 jaar niet veranderd. Om hen – zowel de aandeelhouders als de afnemers – goed te kunnen bedienen is een efficiënte kantoorautomatisering onontbeerlijk. Dat volstaat niet met de aanschaf van hard- en software, het vraagt onderhoud en beheer. Én de discipline om gegevens tijdig en correct in te voeren… Wat dat betreft eigenlijk niet anders dan in het tijdperk van het sigarendoosje.

Fred van den Heuvel
Financieel Manager