Groene CO₂: bloeiende toekomst waterschappen en CO₂ afnemers

AquaMinerals heeft voor het eerst groene CO₂ van één van haar participanten, Waterschap De Dommel geleverd. Het groene CO₂ is afgenomen door een regionaal glastuinbouwbedrijf, waarmee een positieve bijdrage wordt geleverd aan de glastuinbouw sector. In samenwerking met de Energie- & Grondstoffenfabriek werkt AquaMinerals aan het ontwikkelen van afzetkanalen voor het CO₂ en andere reststromen uit de rioolwaterzuivering.  Met het terugwinnen van CO₂ en reststromen streeft AquaMinerals ernaar, ook voor andere waterschappen, een betekenisvolle impact te creëren.

Waterschap De Dommel produceert op de rioolwaterzuivering Tilburg biogas uit het vergisten van zuiveringsslib. Daar wordt dit opgewerkt naar groen gas op aardgaskwaliteit en geleverd aan het gasnet. Daarmee wordt het aardgasverbruik van meer dan 4.000 veelal Tilburgse huishoudens vergroend. Bij het opwerken van het biogas wordt ook CO2 -koolzuurgas – geproduceerd. Dit wordt gereinigd en vloeibaar gemaakt. Het is een schoon en groen alternatief voor “grijs” CO2.

Deze zomer was de eerste levering van CO₂ aan een eindgebruiker in de glastuinbouw die het CO₂ inzet om gewassen sneller te laten groeien.

Waterschap De Dommel

Waterschap De Dommel levert het CO₂  via AquaMinerals. AquaMinerals verzorgt sinds 1995 de afzet naar de markt van grondstoffen van haar aandeelhouders: alle Nederlandse drinkwaterbedrijven, één Vlaams drinkwaterbedrijf en een groot aantal waterschappen. Waterschap De Dommel is dit jaar als aandeelhouder toegetreden tot dit collectief. Het doel van het collectief is om te ontzorgen en impact te realiseren, zowel financieel als maatschappelijk. AquaMinerals heeft voor de distributie van het groene CO₂  naar de eindgebruikers gekozen voor een partner, het bedrijf Air Liquide: een gevestigde speler in de markt.

Ronny Theune, commercieel manager van AquaMinerals vertelt:  ”De levering van CO2, een vloeibaar gas, is voor ons een nieuwe activiteit en grondstof, naast de traditionele grondstoffen die we vermarkten zoals calciet en struviet. We zijn bij de keuze voor een partner niet over een nacht ijs gegaan en hebben zorgvuldig alle belangen afgewogen om voor het waterschap de beste propositie te realiseren. Dat is gelukt. Wij hebben gekozen voor Air Liquide omdat zij een ambitie hebben om de industrie en de glastuinbouw te verduurzamen met groen CO2  afkomstig van de waterschappen. Dit stelt ook onze andere participanten, die nu CO2 produceren of dat van plan zijn in staat om hiervan in de toekomst te profiteren. We verwachten dat het CO2, omdat het zeer zuiver is, in de toekomst gecertificeerd kan worden overeenkomstig de normen die gelden voor (nog) hoogwaardige(re) industriële toepassingen, maar bijvoorbeeld ook voor toepassing in de watersector zelf. Hiermee borgen we beter de continuïteit, de glastuinbouw heeft immers maar een beperkt groeiseizoen. We blijven dus door ontwikkelen voor de waterschappen, dat is onze missie”.

Bas Peeters, lid dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel en portefeuillehouder circulariteit in de waterketen: “In oktober 2022 zijn we toegetreden tot AquaMinerals om onze ambities op het gebied van duurzaamheid en circulariteit een sterke impuls te geven. Deze eerste levering van groen CO2 is voor ons een belangrijke stap op weg naar het realiseren van deze ambities en sluit aan op het motto van ons nieuwe bestuursprogramma 2023-2027: Meters maken met de watertransitie.”

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jouke Boorsma, AquaMinerals op +31 30 60 69 640.