Het opwaarderen van struviet naar hoogwaardige producten: AquaMinerals en SusPhos werken samen in recycling van fosfaat

Op dit moment heeft Nederland geen fosfaattekort in haar landbouwgronden, maar juist een overschot door onze intensieve veeteelt en landbouw. Bovendien is de compositie van struviet niet altijd ideaal voor het direct gebruik in de landbouw. Met behulp van het unieke SusPhos proces, is het mogelijk om deze struviet te converteren naar vlamvertragers, een andere markt met een groeipotentieel door de ban van halogene, toxische vlamvertragers. SusPhos biedt een duurzaam, recycled product aan met een duidelijke, reeds bestaande markt.

AquaMinerals en SusPhos delen nu graag mede dat zij zullen samenwerken op het gebied van onderzoek van de kwaliteit van struviet en de mogelijkheid om de struviet van de betrokken waterschappen te gebruiken als duurzame grondstof voor de SusPhos fabriek. Beide partijen onderkennen ook het belang van het terugwinnen van andere grondstoffen in het struviet, zoals stikstof en magnesium, en zullen ook op dit gebied samenwerken.

SusPhos zal zijn pilot bouwen bij Paques Technology BV en de pilot zal gedraaid worden op de RWZI in Leeuwarden van Wetterskip Fryslân.

De samenwerking met SusPhos is mede tot stand gekomen dankzij de inspanningen van de Energie- en Grondstoffenfabriek, de netwerkorganisatie van waterschappen waarin de transitie wordt gestimuleerd van afvalwaterzuivering naar de terugwinning van grondstoffen

Meer informatie over SusPhos is te vinden op: www.SusPhos.com or https://nl.linkedin.com/company/susphos. Voor meer informatie: Marissa de Boer, directeur, +31628502959.

Meer informatie over AquaMinerals is te vinden op www.aquaminerals.com. Voor meer informatie: Olaf van der Kolk, directeur, +3130 606 9721.

SusPhos is een innovatief spin-off bedrijf vanuit de Universiteit van Amsterdam dat struviet, een fosfaatrijke grondstof van waterschappen opwaardeert naar hoogwaardige, en marktconforme fosfaatkunstmest en vlamvertragers. Sinds enkele jaren zoeken en vinden we samen met onze partners toepassingen voor teruggewonnen fosfaat uit de communale afvalwaterketen.

AquaMinerals is een bedrijf dat namens haar aandeelhouders, alle Nederlandse drinkwaterproductiebedrijven en een groeiend aantal waterschappen zoals Waternet/AGV, en Aa- en Maas, reststoffen naar de markt afzet.