Humus- en fulvinezuren uit drinkwater in Europa erkent als meststof voor gangbare en biologische landbouw

Op 16 juli is de nieuwe Fertilising Products Regulation van kracht geworden. Hierin is opgenomen welke eisen er gelden aan EU meststoffen en welke grondstoffen gebruikt mogen worden in EU meststoffen. EU meststoffen mogen door heel Europa verhandeld worden.

Afgelopen jaren heeft AquaMinerals zich samen met anderen – zoals bureau Brussel van de Unie van Waterschappen en Vewin -ingezet om teruggewonnen stoffen uit de watersector toegelaten te krijgen. Een mooi resultaat is dat humus- en fulvinezuren uit het ontkleuren van drinkwater nu zijn toegelaten als grondstof voor EU meststoffen. Sinds 15 juli staan de humus- en fulvinezuren bovendien ook op de lijst van producten die mogen worden gebruikt in de biologische landbouw.

Ook een aantal teruggewonnen stoffen uit rioolwater kunnen nu gebruikt worden in EU meststoffen. Ten eerste uiteraard teruggewonnen fosfaten zoals struviet en fosfaat uit as. Ook biedt de verordening mogelijkheden voor gebruik van Kaumera, PHA en cellulose als coating of bindmiddel. Verder kunnen stikstof en zwavel gebruikt worden die wordt gewonnen uit proceslucht of afgassen. Zoals bijvoorbeeld ammoniumsulfaat en -nitraat uit het strippen van centraat van slibontwatering.

Om terugwinnen van nutriënten uit de waterketen de moeite waard te maken zijn afzetmarkten nodig. Met de toelating in deze EU verordening is een belangrijke stap gezet om vermarkting als meststof mogelijk te maken. Wat hiermee overigens nog niet is geregeld is een einde-afvalstatus voor deze grondstoffen. Die is nodig zodat producenten van EU meststoffen de grondstoffen mogen ontvangen, wanneer ze geen vergunning hebben om met afvalstoffen te werken. Dit moet nationaal geregeld worden en daar wordt door AquaMinerals en haar partners ook hard aan gewerkt.

Voor meer informatie: Aalke Lida de Jong (dejong@aquaminerals.com)