Resource Recovery Exhibition IWA

AquaMinerals heeft deelgenomen aan een gezamenlijke beursstand van het IWA-Cluster for Resource Recovery from Water op het wereldwatercongres in Kopenhagen (11-15 september). Het Cluster koos er namelijk voor om op het congres zich niet te profileren middels presentaties & workshops, maar in plaats hiervan te laten zien welke stoffen er allemaal al worden teruggewonnen en in welke producten/toepassingen deze worden gebruikt.  

De tentoonstelling liet een zeer indrukwekkend scala aan stoffen en producten zien. Dit waren zonder uitzondering de echte stofstromen en producten, allemaal voorzien van een poster met informatie. Mede dankzij de sponsoring van Cranfield University en @Nextgen Water Solutions heeft deze tentoonstelling plaats kunnen vinden.

Het doel van de tentoonstelling was de bezoekers te laten zien dat grondstoffenterugwinning uit water (-behandeling) op veel plaatsen reeds ‘common practice’ is. Deze informatieve en zintuiglijke expositie inspireert bezoekers en leidt als het aan de organisatoren ligt tot agendering van dit onderwerp in de managementteams van waterbedrijven over de gehele wereld.

Het IWA World Water Congress & Exhibition is het wereldwijde evenement voor waterprofessionals over de volledige watercyclus.

Gedurende 6 dagen concentreren opinieleiders, besluitvormers, vooraanstaande onderzoekers en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven van binnen en buiten de watersector zich op wateroplossingen om onze watertoekomst vorm te geven.

Deze editie van het WorldWaterCongress & Exhibition rapporteerde over de voortgang van de watersector op het gebied van de Sustainable Development Goals (SDG’s). Het terugwinnen van stoffen uit de waterketen speelt hierin een belangrijke rol.