Klimaatvoetafdruk van de reststoffenketen

Jaarlijks berekenen we de klimaatvoetafdruk van de reststoffenketen. We volgen de stoffen vanaf het moment dat ze vrijkomen uit het zuiveringsproces tot de toepassing bij de afnemer of de afvalverwerker. De klimaatvoetafdruk is negatief, wat in dit geval wil zeggen winst! De vermeden CO2 uitstoot door recycling bij de afnemers is veel groter dan de impact van transport en bewerking zoals ontwateren.  In 2019 nam de klimaatwinst opnieuw toe naar ruim 7 miljoen kg CO2-equivalent.

Voor elke aandeelhouders maken we elk jaar ook een individuele klimaatvoetafdruk van de reststoffen die we voor hen hebben afgezet. Deze kunnen zij vervolgens meenemen in hun eigen duurzaamheidsberekeningen en rapportages.

Dankzij onze uitgebreide milieu- en transportdatabase kunnen we allerlei vragen beantwoorden om de reststoffenketen te verduurzamen en daarmee bijdragen aan de ambities van ons en onze aandeelhouders. Bijvoorbeeld “Weegt de milieuwinst van de uitgespaarde groevekalksteen bij een afnemer in Engeland op tegen het transport naar Engeland?”, “Hoe scoort gebruik van waterijzer t.o.v. ijzerchloride als zwavelbinder?“ of “Wat is de milieuwinst in de keten als we investeren in een betere kwaliteit reststof?”. Zo kunnen we onze aandeelhouders en afnemers helpen om businesscases met reststoffen niet alleen te beoordelen op financiën maar ook op duurzaamheid.