WOW-webinars: water in de circulaire economie

WOW staat voor Water ontmoet Water. Dit platform organiseert een boeiende reeks van zeven webinars over water in de circulaire economie. Naast AquaMinerals werken KNW Waternetwerk, Energie- en Grondstoffenfabriek, KWR en STOWA mee aan deze interactieve sessies. Het eerste webinar op 4 juni over nutriënten is hier terug te zien.

Ruud Schemen van Waterschap de Dommel en de Energie- en Grondstoffenfabriek trapt af. Afvalwater bevat in principe veel nutriënten, maar het terugwinnen en hoogwaardig inzetten is meestal niet zo eenvoudig. De waterschappen zoeken samen naar oplossingen om meer fosfaat terug te winnen uit de afvalwaterketen. Voor andere nutriënten zoals stikstof staan we nog aan het begin.

Vraag naar struviet neemt toe

AquaMinerals-collega Jouke Boorsma spreekt over de marktomstandigheden voor struviet. De grootste economische winst voor de waterschappen is (nu nog) de besparing op onderhoud; het winnen van struviet voorkomt verstoppingen. De winning wordt ondersteund door beleid, in het buitenland zien we zelfs verplichtingen ontstaan om fosfaat terug te winnen. AquaMinerals wordt steeds vaker benaderd vanuit de markt, de vraag neemt dus toe. Vrijblijvend is het echter niet. De afnemer wil een stabiele kwaliteit, kunnen vertrouwen op een vast volume en een grote mate van rechtszekerheid.

Afval of niet?
Wat betreft veiligheid liggen teruggewonnen stoffen uit afval(water) onder een vergrootglas. Nutriënten uit afvalwater worden als afval beschouwd tot het tegendeel bewezen is. Aalke Lida de Jong, eveneens van AquaMinerals, licht de juridische randvoorwaarden toe. De waterschappen zetten struviet in als gidsstof om verschillende juridische barrières te slechten. Een lastig proces dat nu al vier jaar duurt. Volgens Aalke moeten overheden zich realiseren dat de eisen voor toelatingen erg veel kennis, tijd en geld kosten. Té veel voor kleine ondernemingen. Tegelijkertijd pleit zij ervoor om als initiatiefnemers meer lef te tonen en met een gedegen eigen assessment aan de slag te gaan.

Het eerste webinar werd live bekeken door 150 tot 200 bezoekers. Tot eind van dit jaar komen onder meer aan de orde: energiewinning, governance en gedrag, industrie als ketenpartner en nieuwe grondstoffen. Kijk hier voor de data.