Olaf van der Kolk wordt directeur van Reststoffenunie Waterleidingbedrijven B.V.

Met ingang van 1 januari 2016 wordt Olaf van der Kolk (42) directeur van Reststoffenunie Waterleidingbedrijven B.V. te Nieuwegein. De directiepost wordt momenteel vervuld door Hay Koppers, die na een dienstverband van 8 jaar per die datum met pensioen gaat. Onder aanvoering van Hay Koppers heeft Reststoffenunie mooie resultaten geboekt. Het bedrijf heeft veel professionaliseringsslagen gemaakt en met name de valorisatie zowel in financiële als in duurzaamheidszin heeft een flinke sprong voorwaarts gemaakt.

De heer Van der Kolk heeft ruim 18 jaar ervaring in projectmanagement, accountmanagement en business development op het gebied van het verwerken en inzetten van secundaire grondstoffen. Hij is sinds 2011 werkzaam als commercieel operationeel manager bij Reststoffenunie en lid van de IWA cluster resource recovery.

Ik kijk uit naar het leiding geven aan dit unieke bedrijf. De Nederlandse drinkwatervoorziening telt tot de wereldtop, net als hun shared service center Reststoffenunie dat hun drinkwaterreststoffen hoogwaardig en op economische verantwoorde wijze inzet als grondstoffen in diverse economische sectoren van onze samenleving. Reststoffenunie heeft de ambitie om de valorisatie van (grond-)stoffen uit de gehele waterketen tot haar werkterrein te maken. Het ontwikkelen van leveringsketens, die soms tot over onze landsgrenzen rijken, is een specialiteit van Reststoffenunie. Daarvoor is een goede relatie met participanten, afnemers, dienstverleners en overheden onontbeerlijk . Ook de bijdrage van Reststoffenunie aan kennisontwikkeling en kennisoverdracht op het vlak van reststoffen spreekt mij zeer aan. Ik wil hier graag mijn steentje aan bijdragen“, aldus de heer Van der Kolk.

Olaf van der Kolk wordt directeur van Reststoffenunie Waterleidingbedrijven B.V.

Met ingang van 1 januari 2016 wordt Olaf van der Kolk (42) directeur van Reststoffenunie Waterleidingbedrijven B.V. te Nieuwegein. De directiepost wordt momenteel vervuld door Hay Koppers, die na een dienstverband van 8 jaar per die datum met pensioen gaat. Onder aanvoering van Hay Koppers heeft Reststoffenunie mooie resultaten geboekt. Het bedrijf heeft veel professionaliseringsslagen gemaakt en met name de valorisatie zowel in financiële als in duurzaamheidszin heeft een flinke sprong voorwaarts gemaakt.

De heer Van der Kolk heeft ruim 18 jaar ervaring in projectmanagement, accountmanagement en business development op het gebied van het verwerken en inzetten van secundaire grondstoffen. Hij is sinds 2011 werkzaam als commercieel operationeel manager bij Reststoffenunie en lid van de IWA cluster resource recovery.

Ik kijk uit naar het leiding geven aan dit unieke bedrijf. De Nederlandse drinkwatervoorziening telt tot de wereldtop, net als hun shared service center Reststoffenunie dat hun drinkwaterreststoffen hoogwaardig en op economische verantwoorde wijze inzet als grondstoffen in diverse economische sectoren van onze samenleving. Reststoffenunie heeft de ambitie om de valorisatie van (grond-)stoffen uit de gehele waterketen tot haar werkterrein te maken. Het ontwikkelen van leveringsketens, die soms tot over onze landsgrenzen rijken, is een specialiteit van Reststoffenunie. Daarvoor is een goede relatie met participanten, afnemers, dienstverleners en overheden onontbeerlijk . Ook de bijdrage van Reststoffenunie aan kennisontwikkeling en kennisoverdracht op het vlak van reststoffen spreekt mij zeer aan. Ik wil hier graag mijn steentje aan bijdragen“, aldus de heer Van der Kolk.