IWA-KWR Award voor ontwikkeling en toepassing zuivere calcietkorrels

De tweejaarlijkse prestigieuze IWA-KWR Award for Best Practices on Resource Recovery from Water is toegekend aan Reststoffenunie, Waternet, Ardagh Glass en Desso voor het valoriseren en hoogwaardig inzetten van calciet. Reststoffenunie is trots op deze erkenning en met name op de samenwerking in de hele keten die tot dit resultaat heeft geleid. De prijs werd op 2 september 2015 uitgereikt op de eerste 1st IWA Resource Recovery Conference in Gent.

Het is de Nederlandse drinkwaterbedrijven gelukt om zandvrije kalkkorrels te winnen uit de onthardingsreactoren. Tot voor kort was het gebruikelijk om zand in te zetten als entmateriaal in het onthardingsproces, wat leidde tot calcietkorrels met een kern van (granaat)zand. De zuivere kalk is een waardevolle reststof die toepasbaar is als grondstof voor hoogwaardiger producten dan tot op heden mogelijk was. Innovatie en samenwerking leidden zelfs nog een stap verder: inzet van de eigen kalkkorrels als entmateriaal. De prijs is toegekend omdat dit momenteel wereldwijd het beste voorbeeld is van het grootschalig en economisch haalbaar valoriseren en gebruiken van grondstoffen uit de waterketen.

Aan de wieg

WML in Maastricht stond in 2010 aan de wieg van het vervangen van (granaat)zand door calciet. Na een geslaagde grootschalige praktijkproef op waterproductiebedrijf IJzeren Kuilen, is eind 2013 een start gemaakt om de gehele onthardingsinstallatie om te zetten naar calciet als entmateriaal.

Brabant Water nam het initiatief richting Desso om samen te verkennen of de calciet toepasbaar zou zijn in tapijtruggen. Na een succesvol onderzoekstraject en business case ging ook Brabant Water volledig over op de inzet van calciet als entmateriaal en werd zij ‘hofleverancier’ van Desso. Ook Waternet zag de mogelijkheden van hoogwaardig gebruik van de zandvrije korrel en ging nog een stap verder: in een grootschalige proef in Weesperkarspel toonde zij aan dat de eigen korrels als entmateriaal konden dienen. Desso neemt inmiddels zandvrije korrels af van Brabant Water, Waternet en WML.

Calcietkorrels in glas

Een volgende innovatie was de toepassing van de calcietkorrel in verpakkingsglas van Ardagh Glass. In de glasindustrie gelden hoge kwaliteitseisen; de korrels moeten behalve zuiver ook volledig droog zijn. Omdat de calcietkorrels uit het onthardingproces nog (te) veel aanhangend vocht hebben, moeten deze een droogstap ondergaan. Speciaal voor dit doel is een vrachtwagen ontwikkeld die met de restwarmte uit de motor de korrels droogt tijdens het transport. Een flexibele en vooral milieuvriendelijke manier van drogen.

Kortom, ontwikkelingen die aantonen dat de sector in staat is om hoogwaardige grondstoffen te produceren. Door de eigen kalk als entmateriaal te gebruiken, sluiten de waterbedrijven bovendien de kalkkringloop en worden primaire bronnen behouden.

IWA-KWR Award voor ontwikkeling en toepassing zuivere calcietkorrels

De tweejaarlijkse prestigieuze IWA-KWR Award for Best Practices on Resource Recovery from Water is toegekend aan Reststoffenunie, Waternet, Ardagh Glass en Desso voor het valoriseren en hoogwaardig inzetten van calciet. Reststoffenunie is trots op deze erkenning en met name op de samenwerking in de hele keten die tot dit resultaat heeft geleid. De prijs werd op 2 september 2015 uitgereikt op de eerste 1st IWA Resource Recovery Conference in Gent.

Het is de Nederlandse drinkwaterbedrijven gelukt om zandvrije kalkkorrels te winnen uit de onthardingsreactoren. Tot voor kort was het gebruikelijk om zand in te zetten als entmateriaal in het onthardingsproces, wat leidde tot calcietkorrels met een kern van (granaat)zand. De zuivere kalk is een waardevolle reststof die toepasbaar is als grondstof voor hoogwaardiger producten dan tot op heden mogelijk was. Innovatie en samenwerking leidden zelfs nog een stap verder: inzet van de eigen kalkkorrels als entmateriaal. De prijs is toegekend omdat dit momenteel wereldwijd het beste voorbeeld is van het grootschalig en economisch haalbaar valoriseren en gebruiken van grondstoffen uit de waterketen.

Aan de wieg

WML in Maastricht stond in 2010 aan de wieg van het vervangen van (granaat)zand door calciet. Na een geslaagde grootschalige praktijkproef op waterproductiebedrijf IJzeren Kuilen, is eind 2013 een start gemaakt om de gehele onthardingsinstallatie om te zetten naar calciet als entmateriaal.

Brabant Water nam het initiatief richting Desso om samen te verkennen of de calciet toepasbaar zou zijn in tapijtruggen. Na een succesvol onderzoekstraject en business case ging ook Brabant Water volledig over op de inzet van calciet als entmateriaal en werd zij ‘hofleverancier’ van Desso. Ook Waternet zag de mogelijkheden van hoogwaardig gebruik van de zandvrije korrel en ging nog een stap verder: in een grootschalige proef in Weesperkarspel toonde zij aan dat de eigen korrels als entmateriaal konden dienen. Desso neemt inmiddels zandvrije korrels af van Brabant Water, Waternet en WML.

Calcietkorrels in glas

Een volgende innovatie was de toepassing van de calcietkorrel in verpakkingsglas van Ardagh Glass. In de glasindustrie gelden hoge kwaliteitseisen; de korrels moeten behalve zuiver ook volledig droog zijn. Omdat de calcietkorrels uit het onthardingproces nog (te) veel aanhangend vocht hebben, moeten deze een droogstap ondergaan. Speciaal voor dit doel is een vrachtwagen ontwikkeld die met de restwarmte uit de motor de korrels droogt tijdens het transport. Een flexibele en vooral milieuvriendelijke manier van drogen.

Kortom, ontwikkelingen die aantonen dat de sector in staat is om hoogwaardige grondstoffen te produceren. Door de eigen kalk als entmateriaal te gebruiken, sluiten de waterbedrijven bovendien de kalkkringloop en worden primaire bronnen behouden.