Formele samenwerking tussen Nederlandse drinkwaterbedrijven en De Watergroep uit België

De Watergroep, het grootste drinkwaterbedrijf van Vlaanderen, treedt met ingang van 2016 toe als aandeelhouder van Reststoffenunie Waterleidingbedrijven B.V.  in Nederland. Deze organisatie, opgericht in 1995 door de Nederlandse drinkwaterbedrijven, ontwikkelt duurzame markten voor reststoffen uit drinkwater. De Nederlands-Belgische samenwerking leidt onder andere tot meer innovatiekracht en biedt efficiency voordelen aan beide partijen.

De kerntaak van Reststoffenunie is het ontzorgen van drinkwaterbedrijven met betrekking tot reststoffen die vrijkomen in het proces van de bereiding en distributie van drinkwater. Reststoffenunie is in staat om deze materialen te ontwikkelen tot hoogwaardige en duurzame grondstoffen, die opnieuw kunnen worden gebruikt (recycling/upcycling) door toepassingen in bestaande en nieuwe materialen. Met de schaalvergroting door deze samenwerking kan de organisatie nog beter inspelen op de markt en technologische vernieuwingen.

De Watergroep produceert jaarlijks 120 miljoen m³ drinkwater voor bijna drie miljoen klanten.  Daarbij  worden eveneens reststoffen geproduceerd. Door de combinatie met Reststoffenunie wordt een grotere markt bereikt voor de afname hiervan en kan de beschikbare knowhow op het gebied van kennis en ervaring direct leiden tot innovaties en efficiency verbetering.

‘U kunt zich voorstellen dat de kringloopeconomie sterk aan belang wint door gezamenlijk de  reststoffen in de markten aan te bieden’, zegt Hay Koppers, directeur Reststoffenunie. ‘De formele samenwerking stelt ons ook in staat om kennis en ervaring uit te wisselen, efficiënt en betrouwbaar reststoffen te ontwikkelen en dus innovatie te stimuleren’, licht Luc Keustermans, directeur techniek van De Watergroep toe.

De Watergroep en de Nederlandse drinkwaterbedrijven hebben al eerder samengewerkt bij de zogenoemde REACH registratie (*). De vereiste Europese registratie voor de reststoffen drinkwaterkalk en waterijzer zijn toen voor alle drinkwaterbedrijven tegelijk aangevraagd, waardoor veel kosten zijn bespaard.

 

*   heeft betrekking heeft op de Europese Chemicaliënverordening.

Formele samenwerking tussen Nederlandse drinkwaterbedrijven en De Watergroep uit België

De Watergroep, het grootste drinkwaterbedrijf van Vlaanderen, treedt met ingang van 2016 toe als aandeelhouder van Reststoffenunie Waterleidingbedrijven B.V.  in Nederland. Deze organisatie, opgericht in 1995 door de Nederlandse drinkwaterbedrijven, ontwikkelt duurzame markten voor reststoffen uit drinkwater. De Nederlands-Belgische samenwerking leidt onder andere tot meer innovatiekracht en biedt efficiency voordelen aan beide partijen.

De kerntaak van Reststoffenunie is het ontzorgen van drinkwaterbedrijven met betrekking tot reststoffen die vrijkomen in het proces van de bereiding en distributie van drinkwater. Reststoffenunie is in staat om deze materialen te ontwikkelen tot hoogwaardige en duurzame grondstoffen, die opnieuw kunnen worden gebruikt (recycling/upcycling) door toepassingen in bestaande en nieuwe materialen. Met de schaalvergroting door deze samenwerking kan de organisatie nog beter inspelen op de markt en technologische vernieuwingen.

De Watergroep produceert jaarlijks 120 miljoen m³ drinkwater voor bijna drie miljoen klanten.  Daarbij  worden eveneens reststoffen geproduceerd. Door de combinatie met Reststoffenunie wordt een grotere markt bereikt voor de afname hiervan en kan de beschikbare knowhow op het gebied van kennis en ervaring direct leiden tot innovaties en efficiency verbetering.

‘U kunt zich voorstellen dat de kringloopeconomie sterk aan belang wint door gezamenlijk de  reststoffen in de markten aan te bieden’, zegt Hay Koppers, directeur Reststoffenunie. ‘De formele samenwerking stelt ons ook in staat om kennis en ervaring uit te wisselen, efficiënt en betrouwbaar reststoffen te ontwikkelen en dus innovatie te stimuleren’, licht Luc Keustermans, directeur techniek van De Watergroep toe.

De Watergroep en de Nederlandse drinkwaterbedrijven hebben al eerder samengewerkt bij de zogenoemde REACH registratie (*). De vereiste Europese registratie voor de reststoffen drinkwaterkalk en waterijzer zijn toen voor alle drinkwaterbedrijven tegelijk aangevraagd, waardoor veel kosten zijn bespaard.

 

*   heeft betrekking heeft op de Europese Chemicaliënverordening.