Tweede Kamerlid Chris Stoffer bezoekt waterschap rond thema grondstoffenwinning en vermarkting

Op uitnodiging van de Unie van Waterschappen en AquaMinerals bracht Tweede Kamerlid Chris Stoffer van de SGP op 9 mei een werkbezoek aan de rioolwaterzuivering Apeldoorn van waterschap Vallei en Veluwe. Het werkbezoek stond in het teken van circulaire economie, waar de Tweede Kamer op 11 mei over spreekt in een commissiedebat.

Stoffer liet zich bijpraten over de mogelijkheden van het terugwinnen en vermarkten van grondstoffen uit rioolwater. Waterschappen zijn al jaren actief in de terugwinning van grondstoffen en energie uit het rioolwater.

Zo winnen de waterschappen 18 verschillende grondstoffen uit dit water terug zoals cellulose, fosfaat, stikstof, CO2, bioplastics & vetzuren, Kaumera en biomassa. AquaMinerals verzorgt voor de waterschappen de product- en marktontwikkeling voor deze stoffen en zet voor een aantal waterschappen deze stoffen af in de markt.

Aan de hand van verschillende presentaties en in het gesprek werden de kansen en uitdagingen van het terugwinnen en vermarkten van grondstoffen besproken. Ook werd besproken wat de Tweede Kamer kan doen om het terugwinnen en op de markt brengen van kostbare grondstoffen soepeler te laten verlopen. Secundaire grondstoffen staan op allerlei vlakken op achterstand ten opzichte van primaire grondstoffen. Eén van de struikelblokken is dat de teruggewonnen stoffen van de afvalstatus af moeten om ze succesvol in de markt te zetten. In de praktijk blijkt dit een uiterst lastig proces, mede door een gebrek aan duidelijke standaarden voor de risicobeoordeling, gebrek aan (beoordelings-) capaciteit bij de overheidsinstanties en onvoldoende meewegen van het belang van de circulaire economie.