Welkom Hoogheemraadschap van Delfland!

Per 1 juli 2022 treedt het Hoogheemraadschap als zesde waterschap toe tot het AquaMinerals-collectief.  

Hoogheemraadschap van Delfland wil in 2050 helemaal klimaatneutraal en circulair zijn. Daarin maken zij al mooie stappen door haar eigen energiegebruik terug te dringen, haar CO2-uitstoot af te bouwen en bijvoorbeeld door het leveren van groene energie. De zuiveringen van Delfland zijn de grootste groengasleveranciers in de regio. 

Op haar zuivering Houtrust maken zij CO2 vloeibaar die zij leveren aan de glastuinbouw. Daarnaast winnen zij, of hebben ze plannen daartoe, waardevolle grondstoffen als fosfaat, cellulose, natuurlijke plasticvervangers uit hun afvalwater.  

AquaMinerals. Olaf van der Kolk, directeur AquaMinerals verheugd zich op de samenwerking: ”we hebben Delfland leren kennen als een zeer ambitieus waterschap met een focus op samenwerking en ontsluiting van circulaire ketens. Daarnaast zijn zij een echte voorloper op het gebied van groene CO2, een thema waar we nog mooie ontwikkelingen verwachten”.  

Delfland ziet in AquaMinerals een organisatie die voor haar de brug kan slaan tussen de productie van deze grondstoffen en de (afzet in) de markt. AquaMinerals heeft competenties in huis die het Hoogheemraadschap niet of in minder mate heeft, maar wel heel goed aansluiten bij hetgeen nodig is om nieuwe ketens te ontwikkelen en in stand te houden.

Hoogheemraad Ruud Egas is blij met deze stap: “Ik verwacht dat het aangaan van een samenwerking met AquaMinerals niet alleen voordelen brengt voor Delfland, maar ook leidt tot nog meer collectieve innovatiekracht van onze sector.”