Jaarbericht 2020 gereed: 25-jarig jubileum in een ongewoon jaar

Het jaarbericht 2020 is beschikbaar en is hier in te zien en te downloaden. Ook voor AquaMinerals was 2020 een bijzonder uitdagend jaar, de gevolgen van de COVID-pandemie waren op veel vlakken merkbaar. Werk en privé kwamen nog dichter bijeen dan we ooit hadden kunnen bedenken. Veel AqM-ers moesten plots de rol van ouder, werknemer, docent en speelmaatje combineren, veelal in een fysieke omgeving die daar helemaal niet voor geschikt was en ook nog eens met de constante zorg over familie, vrienden en het werk in het achterhoofd. Het maakt ons des te trotser dat 2020 voor AqM zakelijk gezien simpelweg een goed jaar was.

Dat het een goed jaar was blijkt uit het vertrouwen dat onze aandeelhouders ons gaven en zij maar liefst 14,5% méér stofstromen aanboden om te vermarkten. In 2020 wisten we 9% meer verkoopwaarde te realiseren in vergelijking met 2019. Daarnaast wisten we weer nieuwe ketens te ontwikkelen, met het toepassen van calcietkorrels in MOSA-tegels en ijzerslib bij champignonteelt als mooie voorbeelden. En dat is volgens ons geen toeval, we zien dat veel bedrijven actief op zoek zijn naar milieuvriendelijke, duurzame en bij voorkeur circulaire grondstoffen. Daar wordt beleidsmatig natuurlijk al langer op gestuurd. Echter, de COVID-pandemie heeft ons eens te meer doen realiseren dat de huidige (grond-)stofketens weliswaar efficiënt en financieel ‘goedkoop’ zijn ingericht, maar dat deze ketens ook kwetsbaar zijn vanwege de geografische afstanden, de prijzen volatiel zijn en volatieler worden, gebaseerd zijn op fossiele grondstoffen en deze ketens op enig moment ‘eindig’ zijn. De stofstromen uit de watersector zijn in deze context een betrouwbaar alternatief.

AquaMinerals bestond in 2020 25 jaar. Dit hadden we uiteraard feestelijk willen vieren met onze participanten en (keten-) partners, maar bijeenkomsten waren vanwege COVID niet te organiseren. AquaMinerals vindt het erg belangrijk dat stakeholders elkaar fysiek kunnen ontmoeten en heeft daarop besloten de festiviteiten niet online te doen, maar uit te stellen. Het 25-jarig jubileum vindt nu plaats op 28 september 2021.

Voor vragen of opmerkingen over ons jaarbericht, neem contact op met Olaf van der Kolk (vanderkolk@aquaminerals.com).