Nieuw: zeer zuivere kalk in veevoer

Vanwege de stopzetting van de samenwerking tussen AquaMinerals en CA Minerals in 2021 is onderstaand nieuwsbericht niet meer accuraat.

Na een tijd proefdraaien kunnen we het bekendmaken: via het bedrijf Ca Minerals leveren we nu zeer zuivere en fijngemalen calciet aan de feedindustrie als drager in premixen voor de productie van melkvervangers. Op dit moment wordt het product ingezet bij een wereldwijd opererende marktleider in diervoeding en visvoer. Duurzaamheid en innovativiteit staan hierbij voorop, waarbij een verdere verlaging van de CO2-footprint voor hen van groot belang is. Voor ons is dit opnieuw een mooi voorbeeld hoe de drinkwatersector met gerichte inspanningen een hoogwaardig en duurzaam product kan maken.

Over Ca Minerals

Ca Minerals ontwikkelt hoogwaardige calcium producten vanuit duurzame bronnen voor feed, food en farma en technische toepassingen. AquaMinerals werkt nu al twee jaar samen met Ca Minerals en deze samenwerking is tot dusver bijzonder vruchtbaar gebleken. Zo konden we vorig jaar al melden dat calcietkorrels in pikstenen worden gebruikt, deze dragen bij aan het welzijn van kippen en kuikens in de pluimveehouderij.

Het ontwikkeltraject

Aan grondstoffen voor feed, en premixen in melkvervanger in het bijzonder, worden zeer hoge eisen gesteld. Dat geldt vooral voor de zuiverheid van de calciet, de hygiëne en de korrelverdeling. Dat hebben we uiteraard niet in één keer voor elkaar gekregen. Aan de bron heeft drinkwaterbedrijf WML aanpassingen aan het proces gedaan, waardoor de calciet nog zuiverder werd. Daarnaast heeft ze eind vorig jaar het GMP+-certificaat gehaald, wat aantoont dat het product hygiënisch is en dat dit goed wordt geborgd. Maar met een zuivere en hygiënische korrel zijn we er nog niet. Voor deze toepassingen is een zeer fijn gemalen product nodig. Na behoorlijk wat speurwerk vond Ca Minerals een techniek die dit efficiënt en energiezuinig kan. Het fijngemalen product is vervolgens in verschillende mixen getest en langdurig ingezet. Dit bleek succesvol en inmiddels worden op regelmatige basis klanten voorzien van dit product.

De leverketen

Zoals gezegd komen de calcietkorrels vrij bij het ontharden van drinkwater bij WML. Het wordt onder de genoemde GMP+-condities opgeslagen en getransporteerd naar een locatie waar het materiaal onder dezelfde hoge kwaliteitseisen wordt fijngemalen. Ca Minerals bedient de markt met silowagens (33 ton), bigbags of zakken van 25 kg.

Duurzaam en betrouwbaar

De herkomst van deze stroom – het onthardingsproces bij het produceren van drinkwater – garandeert een kwalitatief en kwantitatief betrouwbaar aanbod aan calciet. Daarnaast is het een veel duurzamer alternatief dan de huidige bron: marmergroeves in Italië, waar de winning leidt tot landschapsaantasting en lange transportafstanden. Daarnaast neemt deze winning in omvang af, waardoor het materiaal schaarser wordt. Kortom, een innovatie met alleen maar pluspunten.

Bron foto: Ca Minerals