Struviet in meststof voor mais

Sinds enkele jaren zoeken en vinden we samen met onze partners toepassingen voor teruggewonnen fosfaat uit de communale afvalwaterketen (de waterschappen). Timac Agro heeft met struviet een innovatieve en duurzame meststof ontwikkeld, waarmee recentelijk de eerste maisvelden ingezaaid en bemest zijn. Het product is verkrijgbaar onder de naam Physiostart P Plus.

De ontwikkeling vroeg het nodige onderzoek, afstemming met ketenpartners en het slechten van  barrières. In deze keten is in het bijzonder nauw samengewerkt met de EFGF (Energie- en Grondstoffenfabriek) en Waterschap Vallei en Veluwe. Met als resultaat een mooie, lokale en duurzame toepassing voor het teruggewonnen fosfaat uit afvalwater.

Hoewel het terugwinnen en opnieuw toepassen van fosfaat maatschappelijk gewenst is en beleidsmatig gesteund wordt, blijkt dit in de praktijk niet zo vanzelfsprekend. Zo is er in Nederland geen tekort, maar juist een overschot aan fosfaat (door het mestoverschot). Ook geeft de wetgeving niet altijd de duidelijkheid waar de ketenpartners om vragen. Daarnaast is het struviet in aard en samenstelling niet altijd direct inzetbaar in de landbouw; het is bijvoorbeeld een meststof die niet precies alle elementen bevat die een plant nodig heeft.

Drie jaar geleden kwamen we in contact met Timac Agro, een bedrijf dat reeds jarenlang bezig is met het vernieuwen en verbeteren van landbouwkundige prestaties met respect voor het milieu. Een innovatief bedrijf waarmee we graag samenwerken! Het struviet van Waterschap Vallei en Veluwe bleek logistiek de beste keuze om in te zetten voor deze route. Met deze stroom zijn vervolgens diverse testen gedaan. Physiostart P Plus mag op derogatiebedrijven in de veehouderij en in de akker- en tuinbouw gebruikt gaan worden.

AquaMinerals is erg tevreden met deze toepassing. We kunnen hiermee het teruggewonnen struviet lokaal én hoogwaardig inzetten. Bovendien is het product zodanig ontwikkeld dat het fosfaat niet uitspoelt in water, daarbij verloren gaat en ook nog algengroei veroorzaakt in het oppervlaktewater. En door goed begeleide precisiebemesting wordt daarnaast de kans op overbemesting minimaal.

Zie ook

https://aquaminerals.com/grondstof-afvalstof-of-bijproduct/

https://aquaminerals.com/aquaminerals-ondertekent-internationale-green-deal-struviet/