Ontboezeming: een circulair biertje

De Nederlandse watersector heeft een volledig circulair biertje gemaakt. Behalve het bier zelf, is ook het brouwproces, het etiket, de inkt op het etiket, het flesje en het bierkratje circulair. Het circulaire biertje is een ludieke manier om te laten zien welke grondstoffen de watersector kan terugwinnen uit zowel ons drinkwater als ons eigen afvalwater en welke regels er nog aan kleven om deze duurzame grondstoffen in te zetten als alternatief voor vervuilende grondstoffen.

Het water dat voor het bier gebruikt is, is afvalwater gezuiverd tot een hoogwaardige kwaliteit water. Het glas van het bierflesje is gemaakt met  calciet (kalk), wat vrijkomt bij de ontharding van de drinkwater. Het papieren etiket van het flesje is nu gemaakt van papier waarin bermgras is verwerkt, maar dat kan ook van cellulose: teruggewonnen toiletpapier. De drukinkt van Ontboezeming is gemaakt van vivianiet, een ijzerfosfaat uit zuiveringsslib. Het etiket is met ‘bioplastic’-lijm op het flesje geplakt. Bacteriën uit de afvalwaterzuivering produceren dit polymeer. De flesjes bier worden vervoerd in een 3D geprint duurzaam bierkrat. De hoofdingrediënten van het krat zijn de grondstoffen cellulose en Kaumera uit rioolwater en calciet uit drinkwater. Om het bierkrat te verstevigen is gebruik gemaakt van een biocomposiet waarin ook weer cellulose en calciet zijn verwerkt.

Herwonnen grondstoffen

De waterschappen delen kennis en versnellen de terugwinning van energie en grondstoffen  door samen te werken in de Energie- & Grondstoffenfabriek. De waterschappen en drinkwaterbedrijven zetten met  AquaMinerals de herwonnen grondstoffen af in de markt. Met het bier ‘Ontboezeming’ laat de watersector zien dat het hele bierproductieproces met grondstoffen uit de drinkwaterproductie en (riool)waterzuivering kan plaatsvinden. Volledig circulair dus.

Van afval naar grondstof

Met dit kratje bier willen de waterschappen ook aandacht vragen voor de nog te nemen hobbels in de regelgeving. Alle grondstoffen zijn beschikbaar maar nog niet volledig toepasbaar. Herwonnen stoffen worden nu nog vaak als afvalstof gezien en zijn met een status als grondstof beter in de markt af te zetten. De waterschappen roepen de overheid dan ook op om knelpunten in de regelgeving weg te nemen en het gemakkelijker te maken om van afval naar grondstof te komen.

Voor vragen over het circulaire bier kunt u contact opnemen met Jouke Boorsma van AquaMinerals via boorsma@aquaminerals.com of 06-3199 1741