Waterschap Brabantse Delta treedt toe tot AquaMinerals voor versterking circulaire doelen

Waterschap Brabantse Delta treedt per 1 juli 2023 toe als aandeelhouder bij AquaMinerals. Het waterschap streeft naar meer schaalgrootte, inzet, kennis en expertise om markten en waardeketens op het gebied van grondstoffen uit afvalwater te ontwikkelen en zo hun duurzaamheidsdoelen te realiseren.

De toetreding tot AquaMinerals wordt gezien als de meest geschikte manier om deze impuls te organiseren. Hiermee verstevigt het waterschap niet alleen zijn eigen positie op het gebied van duurzaamheid en potentiële financiële voordelen, maar ook die van andere aandeelhoudende waterschappen.

Naast de gebruikelijke stofstromen uit afvalwater is waterschap Brabantse Delta een voorloper op het gebied van het winnen van vivianiet (ijzerfosfaat) en een belangrijke projectpartner in het ‘HerCauwer’-project. Daarbij worden met waterijzer en zuur ijzerzouten gemaakt. Deze ijzerzouten worden onder andere gebruikt voor de verwijdering van fosfaat.

AquaMinerals richt zich op het versterken van de positie binnen de waterketen. Gedurende de afgelopen jaren heeft AquaMinerals verschillende projecten uitgevoerd waarin nieuwe ketens voor waterschappen werden ontwikkeld. Ook is de samenwerking met de netwerkorganisatie Energie en Grondstoffenfabriek (EFGF) van de waterschappen versterkt en zijn inmiddels al 8 waterschappen toegetreden als aandeelhouder. Ook voert ze al ruim 3 jaar de product- en marktontwikkeling uit voor alle waterschappen.

Door de krachten te bundelen streven waterschap Brabantse Delta en AquaMinerals naar voldoende massa aan reststoffen en teruggewonnen stoffen om effectief te kunnen opereren op de markt en invulling te geven aan de ambities op het gebied van duurzaamheid, circulariteit en valorisatie.

Met de toetreding tot AquaMinerals zet waterschap Brabantse Delta een belangrijke stap in het versterken van de circulaire economie en het bevorderen van duurzaam waterbeheer.