2022 een jaar vol uitdagingen!

Met trots presenteren wij hier ons jaarbericht 2022.

In een jaar vol uitdagingen zijn wij druk geweest met het vinden van innovatieve oplossingen voor nu en straks. Ondanks de turbulentie op de energiemarkt, het tekort aan grondstoffen en de belemmeringen van de pandemie, heeft AquaMinerals bewezen een cruciale rol te spelen in het waarborgen van grondstoffenzekerheid en het verminderen van klimaatimpact.

Nieuwe participanten

Een belangrijke mijlpaal werd bereikt met de toetreding van drie nieuwe participanten: Hoogheemraadschap van Delfland, Waterschap De Dommel en Waterschapsbedrijf Limburg. Deze samenwerking versterkt niet alleen de positie van AquaMinerals op het gebied van inkoop, verkoop en innovatie, maar opent ook de deur naar nieuwe mogelijkheden, zoals het benutten van CO₂ en gedroogd slib als waardevolle grondstoffen.

Hoewel er minder reststoffen zijn afgezet in 2022, heeft AquaMinerals toch een toename in klimaatwinst weten te realiseren. Door efficiënter transport en het herbestemmen van zuiveringsslib naar energieopwekking, is een positieve bijdrage geleverd aan het verminderen van CO₂-uitstoot en het stimuleren van duurzaamheid in de sector.

Een mooie ontwikkeling in 2022 was de samenwerking met het bedrijf Omlab om een revolutionaire 3D-printpasta te ontwikkelen. Deze pasta, gemaakt van gemalen calciet, Kaumera en cellulose, biedt nieuwe mogelijkheden voor het creëren van duurzame producten. René de Lincel van PWN won de prijsvraag met een innovatief idee om bedreigde huiszwaluwen te beschermen door zwaluwnestjes te 3D-printen met behulp van de pasta. Dit project toont de kracht van circulaire toepassingen en het hergebruik van waardevolle reststoffen.

Om het grote publiek bewust te maken van de mogelijkheden van de waterketen, sloeg AquaMinerals de handen ineen met de Energie- en Grondstoffenfabriek om een circulair biertje te ontwikkelen genaamd “Ontboezeming“. Dit statement-biertje illustreert wat er allemaal al uit de waterketen kan worden teruggewonnen en toegepast, en dient als inspiratie voor verdere duurzame initiatieven.

Daarnaast heeft AquaMinerals haar Routekaart Waterschappen 2030 uitgebreid in samenwerking met haar participanten. Deze routekaart, met een uitvoeringsprogramma voor 2022-2024, legt de focus op professionalisering, het ontwikkelen van circulaire ketens en het realiseren van waarde. Het creëren van een breed draagvlak en het bundelen van capaciteit zal AquaMinerals helpen om collectieve ambities te verwezenlijken en de impact op de lange termijn te vergroten. Met een vastberadenheid om continuïteit en lange termijn doelen te waarborgen, heeft AquaMinerals samen met haar participanten bewezen een voortrekkersrol te spelen in de transitie naar een circulaire economie. In een tijd van verandering en uitdagingen is aangetoond dat duurzaam waterbeheer en innovatie hand in hand kunnen gaan, en dat elke stap telt in het realiseren van een groenere toekomst.